Čime se bavi HDFEZ?

U okvirima svojih projekata i aktivnosti, HDFEZ je vodeća institucija za izradu farmakoekonomskih studija, studija zdravstvene ekonomike (studije isplativosti, cost benefit studije, studije utjecaja na budžet itd) i studija procjene zdravstvenih tehnologija.

U svom radu HDFEZ testira vlastite modele i studije vodeći niz farmakoekonomskih javnozdravstvenih epidemioloških praćenja bolesnika i ishoda vezanih za kliničkoekonomsku platformu, prateći također suradljivost bolesnika kroz svoje javnozdravstvene projekte.

Jedna od institucija s kojima surađujemo je Centar za procjenu zdravstvenih tehnologija pri Univerzitetu Corvinus u Budimpešti (Corvinus HTA Centre Budapest), vodećem centru za komercijalnu i akademsku zdravstvenu ekonomiku u regiji.

Društvo trenutačno radi na novim farmakoekonomskim projektima te na edukaciji novog ekspertnog tima u suradnji s kolegama iz Mađarske i Norveške.

Budući je Društvo ujedno i centar edukacije i savjetovanja iz navedenih područja, otvoreno je prema novim suradnicima i projektima s područja regije.

 

Kontakt:

Hrvatsko društvo za farmakoekonomiku i ekonomiku zdravstva
HDFEZ
10090 ZAGREB, Drage Stipca 10
Telefon: 01/4863 244 Fax: 01/4683 011 Mobitel: 098/224 824


Predsjednik HDFEZ:
primarijus dr.sc. Ranko Stevanović, dr.med.
e-mail:

Životopis:

  

O udruzi:

Cilj udruge je promicanje farmakoekonomike i ekonomike zdravstva u Hrvatskoj te primjena ekonomskih metoda u procesima donošenja odluka o raspodjeli resursa zdravstvenog sustava kako bi se društvu osigurala pravedna i učinkovita zdravstvena zaštita.

U svrhu ostvarivanja cilja Društvo će obavljati sljedeće djelatnosti:

Organizirati predavanja, seminare i javne tribine u cilju promicanja farmakoekonomike i ekonomike zdravstva
Surađivati s drugim Udrugama radi promicanja farmakoekonomike i ekonomike zdravstva, te organizaciji simpozija i drugih vidova edukacije
Predlagati modele analize zdravstvenog sustava i postupaka koji se primjenjuju u hrvatskom zdravstvu
Objavljivati brošure i druge publikacije, iz područja svoje djelatnosti, sukladno posebnim propisima
U suradnji sa domaćim i stranim udrugama, zdravstvenim ustanovama, te ostalim sudionicima zdravstvenog sustava, razvijati smjernice
Ostvarivati i unapređivati partnerstva između vladinih i akademskih institucija, industrije i pružatelja usluga zdravstvene skrbi kako bi se unaprijedili najvažniji segmenti pružanja zdravstvene zaštite s posebnim naglaskom na farmakoterapiju
Povezivati kliničke, ekonomske, socijalne i etičke utjecaje s ciljem poboljšanja upotrebe zdravstvenih tehnologija i lijekova
Podržavati pružanje zdravstvene zaštite temeljem dokaza iz istraživanja s područja farmakoekonomike i ekonomike zdravstva
Provoditi istraživanja s područja farmakoekonomike i ekonomike zdravstva kao podrška donositeljima politike zdravstva u osiguranju kvalitetne i racionalne zdravstvene skrbi.